8 listopada odbyły się II Gietrzwałdzkie Dni Niepodległości, których pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Bogusław Rogalski. Rozpoczęły się mszą świętą w gietrzwałdzkim Sanktuarium Maryjnym. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych władz, poczty szkolne, strażackie oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Marienburg. Po mszy złożono kwiaty pod pomnikiem Andrzeja Samulowskiego. Następnie uczestnicy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, gdzie wysłuchali koncertu. Wystąpili: chór Warmii i Mazur pod dyrekcją Alicji Kucharzewskiej-Samko przy akompaniamencie Anastazego Świeczkowskiego, Magdalena Lobert oraz Wiktoria i Rozalia Soliwoda. Po koncercie odbył się pokaz mundurów w wykonaniu rekonstruktorów.

GOK Gietrzwałd