Lipcowa edycja II Fotograficzno-Plastycznych Mistrzostw Gminy Gietrzwałd 2021 - rozstrzygnięta! Temat wiodący: LIPIEC

Zdjęcie Miesiąca, kategoria I:

Blanka Kowalska – "Lipiec"

Wyróżnienia:

Aleksandra Sacewicz – "Lipiec w sadzie"

Zdjęcie Miesiąca, kategoria II:

Justyna Dąbrowska-Pachałko - "Skrzydła Nocy"

Wyróżnienia:

Tomasz Bajerowski – "Lypen"

Piotr Pachałko – "Słoneczne pole"

Rysunek Miesiąca, kategoria I:

Wiktoria Ogrodowczyk – "Wakacyjny szum fal"

Wyróżnienie:

Aleksander Golik – "Lipiec nawet w domu nie jest nudny"

Aleksandra Sacewicz – "Lipcowe owoce"

Rysunek Miesiąca, kategoria II:

Tomasz Bajerowski – "Lipiec ale nie tu..."

Wyróżnienie:

Jolanta Różańska – "Gdzieś na Warmii"

Rysujesz, malujesz, fotografujesz? Ten konkurs jest dla Ciebie! CO MIESIĄC ATRAKCYJNE NAGRODY!
Mistrzostwa są rozgrywane w miesięcznych edycjach w dwóch kategoriach wiekowych:
– do lat 16 (rocznik 2006 i młodsi)
– powyżej 16 lat

Prace konkursowe należy nadsyłać do 25. dnia miesiąca
– wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy na fanpage Facebook Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Gietrzwałdzie, gdzie pojawiają się bieżące informacje.

Dwanaście finałowych prac znajdzie się w specjalnym kalendarzu na rok 2023, a pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody specjalne.

Do dzieła i powodzenia!

REGULAMIN:

1. ORGANIZATOR: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie.

2. CELE KONKURSU: Odkrywanie i promowanie lokalnych talentów, integracja mieszkańców Gminy Gietrzwałd.

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

3.1. Mistrzostwa mają charakter otwarty (może wziąć w nich udział każda chętna osoba).

3.2. Mistrzostwa są rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych:
* Kategoria I – do lat 16 (rocznik 2006 i młodsi).
* Kategoria II –  powyżej lat 16.

3.3. Mistrzostwa są rozgrywane w dwóch kategoriach merytorycznych:
* Fotografia.
* Praca plastyczna (technika dowolna).

Mistrzostwa odbywają się w etapach miesięcznych. Każdego miesiąca obowiązuje temat przewodni. W tej edycji będą po prostu kolejne miesiące roku. Prace powinny dotyczyć tematu przewodniego. Wskazane jest, by – jeśli to możliwe – prace miały związek z Gminą Gietrzwałd.

3.4. Na każdym etapie jedna osoba może nadesłać jedno zdjęcie oraz/lub jedną pracę plastyczną.

3.5. Mistrzostwa rozpoczynają się w styczniu 2022 r.
Temat wiodący etapu styczniowego to: STYCZEŃ.

Kolejne tematy wiodące będą przedstawiane na bieżąco – każdego pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

3.6. Prace konkursowe należy nadsyłać do 25. dnia miesiąca – wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule maila należy napisać nazwę miesiąca i kategorię wiekową (np. styczeń kategoria I lub luty kategoria II).

W treści maila należy podać następujące dane:
* Imię i nazwisko
* Kategoria wiekowa
* Kategoria merytoryczna
* Tytuł pracy (ewentualnie także jej krótki opis)
* Numer telefonu.
* Miejsce zamieszkania.

4. OCENA i NAGRODY
4.1. Nadesłane prace będą oceniane przez Jury powołane przez dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie.

4.2. Na koniec każdego etapu mistrzostw Jury wybierze Zdjęcie Miesiąca oraz Rysunek Miesiąca, a także przyzna po trzy wyróżnienia w każdej kategorii. Informacja o rozstrzygnięciach będzie publikowana – na profilu facebookowym oraz na stronie internetowej CKB – pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Tego samego dnia będzie zamieszczana informacja o temacie przewodnim kolejnego etapu Mistrzostw.

4.3. Nadesłane prace będą prezentowane na profilu facebookowym oraz na stronie internetowej CKB.

4.4. Na zakończenie Mistrzostw (do końca grudnia 2022) Jury – spośród Zdjęć Miesiąca oraz Rysunków Miesiąca – wybierze Zdjęcie Roku oraz Rysunek Roku.

4.5. Zwycięzcy poszczególnych etapów oraz podsumowania rocznego otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymają dyplomy.
Nagrody i wyróżnienia za poszczególne etapy będą wręczane na bieżąco.
Nagrody i wyróżnienia roczne zostaną wręczone na Mistrzowskiej Gali w styczniu 2023 r.
Możliwe jest zwiększenie puli nagród i wyróżnień.

4.6. Przystąpienie do Mistrzostw jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wraz z załącznikiem dostępnymi na stronie  http://www.ckbgietrzwald.pl/
4.7. Organizatorzy nie zwracają prac, zastrzegając sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć oraz rysunków w mediach, a także rozpowszechniania utworów w Internecie i wykorzystania ich w druku – bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

4.8. Przy niesprzyjających okolicznościach pandemicznych organizator zastrzega sobie prawo do organizacji Mistrzowskiej Gali na platformie internetowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany na innych konkursach i jest akceptacją niniejszego regulaminu.
2.    Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury.

kontakt w sprawie Mistrzostw

Centrum Kulturalno-Biblioteczne, ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd, tel.: 89/ 512-32-90, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

Regulamin 1