W sobotę 7 lipca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbył się wernisaż malarstwa akwarelowego Melanii Olędzkiej. Artystka zaprezentowała ponad 60 prac, na których przedstawiła zabytki warmińskiej architektury. Opowiedziała o swojej pasji, a także przypomniała najważniejsze wydarzenia z historii Gietrzwałdu. Pani Melania od wielu lat współpracuje z gietrzwałdzką Galerią Pełną Cudów. 

Autorka urodziła się na działdowszczyźnie. Od 50-ciu lat mieszka w Olsztynie. Wykształcenie średnie i maturę zdobyła w Toruniu. Następnie kształciła się w Studium Pedagogicznym w Olsztynie na kierunku Wychowanie Plastyczne i ZPT. Uczestniczyła w zajęciach z rysunku i malarstwa prowadzonych wówczas przez wybitnych malarzy J. Ilkiewicza, M. Smerka, M. Sawaniuka, którzy przyczynili się w dużej mierze do rozbudzenia zainteresowania sztuką. Kolejnym etapem kształcenia były studia na Wydziale Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu zakończone dyplomem w 1979 r.

Przez wiele lat pracowała w szkole podstawowej, potem w liceum i gimnazjum dla niesłyszących. Ukończyła w międzyczasie studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki oraz kursy języka migowego. W pracy pedagogicznej przyjęła za cel wychowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki. Za tę wieloletnią pracę i wysiłek oraz wybitne osiągnięcia otrzymała wiele wyróżnień i nagród, między innymi medal Komisji Edukacji Narodowej i dwukrotnie Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Malarstwo jest jej życiową pasją. Autorka uprawia malarstwo w technikach pastelowej, akwarelowej i olejnej.
Zainteresowanie bogatą historią regionu i jego pięknem sprawia, że motywem najczęściej podejmowanym przez Autorkę jest pejzaż oraz architektura Olsztyna i okolic. Wykonała m.in.akwarele do przewodnika turystycznego autorstwa Anny Andrusikiewicz pt. ,,Wedrówki po Olsztynie'' i olsztyńskich kalendarzy.

Swoje prace prezentowała wielokrotnie na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Olsztynie, w wielu miastach regionu warmińsko-mazurskiego, jak również za granicą.

Celem obecnej prezentacji zatytułowanej „Gietrzwałd-cudowny zakątek Warmii” jest kontynuacja zapoczątkowanego w 2011 r. cyklu akwareli przedstawiającego najciekawsze obiekty architektoniczne na Warmii.