W piątek 10 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbyło się wydarzenie „Pod numerem 112 znajdziesz pomoc i to zawsze” – prezentacja działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Gościem honorowym był Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Gietrzwałd Marcin Sieczkowski. Na scenie wystąpili aktorzy Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Samulowskiego. Uczniowie wzięli udział w quizie dotyczącym numeru 112. Najzdolniejsi odebrali nagrody za najlepsze prace w konkursie plastycznym. Wojewoda podpisał także umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niesłyszących „Nie migaj się”. Wśród gości byli m.in. Pan Marek Myszkowski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Pan insp. Arkadiusz Sylwestrzak Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, bryg. Fliciński Robert Z-ca Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, dr Bogusław Rogalski, doradca ds. międzynarodowych w Parlamencie Europejskim, mł. insp. Piotr Zabuski Komendant Miejski Policji w Olsztynie, mł. Bryg. Sergiusz Dłuski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Pan Krzysztof Parda Prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych, Pani Małgorzata Mickiewcz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół oraz grono pedagogiczne.