2 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie otwarto wystawę malarstwa Andrzeja Samulowskiego, przygotowaną przez jego córki: Karolinę Samulowską-Wyrzykowską i Magdalenę Samulowską. Kilkadziesiąt prac można oglądać w sali GOK-u do połowy sierpnia. Wstęp bezpłatny. Na wystawę poświęconą twórczości Andrzeja Samulowskiego przybył doradca Artura Chojeckiego, wojewody warmińsko-mazurs kiego Jacek Adamas, który przekazał list gratulacyjny. Andrzej Samulowski (1924–2002) – Malarz Warmii i Mazur, urodzony w Toruniu, wykształcony w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Żył i tworzył w Olsztynie. Od zawsze był związany z Warmią. Stąd pochodził jego dziadek – Andrzej  działacz plebiscytowy, księgarz i poeta, oraz ojciec artysty – Lucjan. Andrzej Samulowski działał na wielu płaszczyznach życia kulturalnego regionu. W swoim domu rodzinnym w Gietrzwałdzie stworzył Izbę Pamięci poświęconą działalności swojego dziadka Andrzeja Samulowskiego i rodziny Samulowskich na rzecz utrwalania polskości na Warmii i Mazurach. Był inicjatorem i współtwórcą pierwszego teatru amatorskiego w Gietrzwałdzie. Z jego inicjatywy powstała w latach 70. siedziba ZPAP w baszcie zamku w Olsztynie. Te i wiele innych działań nie przeszkadzały mu być aktywnym twórcą i malarzem. Pozostał wrażliwym kolorystą, jednocześnie zestawiając mocne kontrasty fakturowe.

GOK Gietrzwałd