pamiatkowe zdjecie

W Gminnym Ośrodku Kultury Gietrzwałdzie uroczyście otwarto wystawę Instytutu Pamięci Narodowej „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich” opowiadającą o działaniach V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w 1946 roku. Uzupełnieniem do informacji zatwarach na wystawie była prelekcja Wojciecha Gudaczewskiego o walce oddziałów dowodzonych przez mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka. Podczas spotkania obecni byli goście honorowi, żołnierze majora „Łupaszki”: kpt. Józef Bandzo ps. Jastrząb, kpt. Józef Rusak ps. Bylina i por. Lucjan Deniziak ps. Orzeł, którzy barwnie opowiadali o ich walce o niepodległą Polskę. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie zarówno mieszkańców Gminy Gietrzwałd, ale także Olsztyna, Ostródy, a nawet Szczytna, którzy po brzegi wypełnili salę GOK-u. Liczba uczestników wyniosła ok. 120 osób! Gościem był m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Pomysł zorganizowania wystawy zainicjowała Jednostka Strzelecka 1028 Gietrzwałd im. Majora Szendzielarza ps. Łupaszka, wsparli Wójt Marcin Sieczkowski oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie. Patronat nad wystawą objął Wójt Gminy Gietrzwałd Marcin Sieczkowski i Dowódca 9 Pułku Rozpoznawczego płk dypl. Tomasz Łysek. Warto dodać, że przedstawiciele tej jednostki wojskowej podczas wystawy przekazali dla Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwałd komplety mundurów i „Porozumienie o współpracy” pomiędzy 9 Warmińskim Pułkiem Rozpoznawczym a „Strzelcami” z Gietrzwałdu.

Wojciech Gudaczewski