Zespół: Tadeusz Antoszewski, Krzysztof Biadała, Tomasz Czerwiński, Teresa Grodzicka-Szymańska, Marek Gardzielewski, Ewa Hatała, Jolanta Kłoczewska, Adam Kochanowski, Michał Maria Kozłow­ski, Teresa Samulowska, Małgorzata Sendela, Janusz Sendela, Rowena Warmińska, Jarosław Żejmo

Historia Teatru w skrócie: WSPANIAŁY TEATR bez NAZWY powstał w roku 1993, z najbardziej pierwotnej inspiracji – za­bawy. W tym przypadku był to kostiumowy bal karnawałowy. To, co na tym balu „wyprawiano”, sami uczestnicy nazwali „zwariowanym teatrem”. I tak to się zaczęło. Pierwszym, zrealizowanym całkowicie samodzielnie spektaklem były „Kaprysy Łazarza” Sta­nisława Grochowiaka, wystawione 20 listopada 1993 roku. Cała społeczność gminy Gietrzwałd z ogromnym zainteresowaniem czekała na spektakl. Grany był kilkakrotnie – zawsze przy pełnej wi­downi. Działalność teatru oparta jest o uczestnictwo inteligencji gminy. Dotychczas przygotowano czterna­ście premier: „Kaprysy Łazarza” – Stanisława Grochowiaka – 1993 r., „Szopka Noworoczna” – 1994 r., „Ożenek” – Mikołaja Gogola – 1995 r. (reżyseria Andrzej Fabisiak), „Zapraszamy do Radia Giet” – program kabaretowy – 1996 r., „Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna” – Ivo Bresana – 1997 r. (reż. A. Fabisiak), „Klub Kawalerów” – Michała Bałuckiego – 1999 r. (reż. A. Fabisiak), „Damy i Huzary” – Aleksandra Fredry – 2002 r. (reż. A. Fabisiak), „Pułkownik–Ptak” – Christo Bojczewa – premiera 26 II 2005 r. (reż. A. Fabisiak), „Gąska” – Nikołaj Kolada – premiera 16 II 2008 r. (reż. A. Fabisiak), „Dziwny jeździec” – Michel de Ghelderode – premiera 19 II 2011 r. (reż. A. Fabisiak), „Chłopcy” - Stanisława Grochowiaka – premiery gminne 20-21 IV 2011 r. (reż. A. Fabisiak), „Wesele” – Stanisława Wyspiańskiego – premiery gminne 11-13-14 XI 2015 r. (reż. A. Fabisiak). Do każdego spektaklu wykonawcy sami przygotowują i drukują plakaty, zaproszenia, bilety progra­my. Teatr promowany jest poprzez występy w Olsztynie oraz wsiach i miasteczkach naszego regionu. Występował między innymi w: Biesalu, Sząbruku, Dobrym Mieście, Jezioranach, Szczytnie, Nidzicy, Bartoszycach, Ostródzie, Biskupcu, Barczewie, Łukcie, Nowej Wsi Ełckiej, Kajkowie k/Ostródy, Ogrodzieńcu, Łazach k/Zawiercia, Bartągu, Unieszewie, Bęsi, Poznaniu, Białej Piskiej. Wielokrotnie wystąpił ze spektaklami, uświetniając imprezy charytatywne. Teatr brał udział w przeglądach teatralnych: „Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezawodowych” w Ostrowie Wielkopolskim; „Ogólnopolskich Spotkaniach TEATR PO PRACY Solec Kujawski 2005”. Wydarzeniem (w kwietniu 2004 roku) był wyjazd na Litwę do Wilna i Dukszt, ze spektaklem „Damy i Huzary”, ciepło i entuzjastycznie przyjętym przez widzów. W listopadzie 2005 roku ponow­ny wyjazd na Litwę do Taurogów z „Pułkownikiem-Ptakiem”. Równie dużym wydarzeniem (w lutym 2007 roku), w trudnym czasie dla mieszkańców Włodowa, był przyjazd Teatru ze spektaklem „Pułkownik-Ptak”. Tę samą inscenizację,Teatr miał zaszczyt zaprezentować (w październiku 2007 roku) podczas Inau­guracji Roku Kulturalnego w Starostwie Olsztyńskim. Premierą „Gąski” w lutym 2008 roku, Zespół zainaugurował rok obchodów 15-lecia „Wspaniałego Teatru Bez Nazwy”. We wrześniu 2008 roku był wyjazd na Łotwę do Dyneburga i Kraslawa ze spektaklem „Gąska” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowanego do Polaków za­mieszkujących tamte tereny. Aktorzy „Wspaniałego Teatru Bez Nazwy”, to:drukarz, rolnik, nauczycielki, radni, właściciele go­spodarstw agroturystycznych, dyrektor Domu Pomocy Społecznej, emeryci, przedsiębiorcy. Chętnych do grania jest niestety coraz mniej. A „teatr-zabawa, zabawa-teatr” jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą być mądrymi komedianta­mi. Nieważne są poglądy polityczne i nie ważne, kto w gminie jest u władzy. Od kiedy o Wspaniałym Teatrze Bez Nazwy zaczęło być głośno nie tylko w regionie, ale także i w Polsce, Władze Gminy stały się Teatrowi przychylne - no bo Teatr mocno zaistniał w mediach; bo je­żeli Teatr, to Gmina; bo wspaniała promocja wspaniałej gminy. Przykładem tego może być nadanie we wrześniu 2004 roku sześciu dyplomów, przyznanych indywidualnościom naszej gminy, przez Ka­pitułę Ruchu „Piękniejsza Polska”, działającą pod patronatem Prezydenta RP. Jeden z dyplomów został przyznany panu Andrzejowi Fabisiakowi (wówczas - z-ca Dyrektora Te­atru im. Stefana Jaracza w Olsztynie) – za prowadzenie Wspaniałego Teatru Bez Nazwy. Teatr Gietrzwałdzki, to wspaniali ludzie nie tylko poprzez przedstawienia, które są po prostu dobre. Wspaniali też poprzez pasję tworzenia i odnajdywania czasu. Pięknym i wieńczącym, wieloletni wysiłek Zespołu, wyróżnieniem Wspaniałego Teatru Bez Nazwy, jest Nagroda Ministra Kultury RP, która została wręczona 22 kwietnia 2005 roku, po kolejnym przed­stawieniu „Pułkownika-Ptaka”. Dalsze działania „Wspaniałego Teatru Bez Nazwy” zostały po raz kolejny uhonorowane w 2016 roku Nagrodą Ministra Kultury RP. W roku 2016 „Wspaniałego Teatru Bez Nazwy” otrzymał Honorowy Tytuł „Przyjaciel Warmii” ...Przyznawany jest osobom i instytucjom, które swą działalnością wnoszą wkład w rozwój Warmii, w kształtowanie tożsamości regionalnej jej mieszkańców oraz których działalność przyczynia się do go­spodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju naszego regionu. Dostrzeżenie tak ważnego w regionie Warmii i Mazur, bezprecedensowego zjawiska kulturotwór­czego, jest dobrym znakiem dla rozwoju „małych ojczyzn” i ludzi, których pasja warta jest najwyż­szych ocen.   

Listopad 2018