S t a n i s ł a w   G r o c h o w i a k

Chłopcy

r e ż y s e r i a  i  s c e n o g r a f i a : Andrzej Fabisiak

Obsada:

Kalmita – Marek Gardzielewski
Jan Nepomucen Pożarski – Michał Maria Kozłowski
Jo-jo – Adam Kochanowski
Smarkul – Krzysztof Biadała
Profesor – Alfred Dopart
Narcyza Kalmitowa – Jolanta Kłoczewska
Hrabina de Profundis – Teresa Samulowska
Siostra przełożona – Teesa Grodzicka-Szymańska
Siostra Maria – Teresa Dopart
Wiktoryna – Ewa Hatała

kierownik sceny, sufler, akompaniator: Tomasz Czerwiński
opacowanie muzyczne: Zespół
konsultacja choreograficzna: Tatiana Asmołkowa

Premiery gminne 20 i 21 kwietnia 2013 r.