S t a n i s ł a w   G r o c h o w i a k

„Kaprysy Łazarza”

 

R e ż y s e r i a   i   s c e n o g r a f i a:

Zespół

 

Obsada:

Dziadek – Adam Kochanowski

 

Stara – Teresa Grodzicka-Szymańska

Syn I – Krzysztof Biadała

Syn II – Grzegorz Pustelak

Synowa – Teresa Samulowska

Ksiądz – Marek Gardzielewski

Lekarz - Ryszard Remiszewski

Ministrant – Leszek Bogdziul

Premiera gminna 26 czerwca 1993 r.