M i k o ł a j   G o g o l

„Ożenek”

 

 

P r z e k ł a d – Julian Tuwim

R e ż y s e r i a   i   s c e n o g r a f i a Andrzej Fabisiak

 

Obsada:

Agafia Tichonowa –Teresa Grodzicka-Szymańska

Arina Pantelejmonowna – Irena Sieklucka

Fiokła Iwanowa – Teresa Samulowska

Podkolesin – Marek Gardzielewski

Koczkariew – Alfred Dopart

Jajecznica – Krzysztof Biadała

Anuczkin – Ryszard Remiszewski

Żewakin – Michał Kozłowski

Duniaszka – Ewa Hatała

Starikow – Adam Kochanowski

Stiepan – Adam Kochanowski

Sufler – Teresa Dopart

Premiera gminna 30 kwietnia 1995 r.