I v o   B r e s a n

„Przedstawienie >>HAMLETA<<

we wsi Głucha Dolna”

 

P r z e k ł a d – Stanisław Kaszyński

R e ż y s e r i a – Andrzej Fabisiak

 

Obsada:

Mata Bukarica – Marek Gardzielwski

Mile Puljiz – Krzysztof Biadała

Andzia – Teresa Samulowska

Mara Mis – Jolanta Kłoczewska

Macak – Michał Kozłowski

Joca Skokic – Jacek Szporko

Andrea Skunca – Jolanta Górecka

Simurina – Irena Sieklucka

Melita – Teresa Grodzicka-Szymańska

Sime – Ewa Hatała

Juro – Ryszard Remiszewski

Marica, akordeonistka – Wanda Drozdek

Maria, sufler i inspicjent –Alina Lewandowska

Premiera gminna 12 kwietnia 1997 r.