M i c h a ł   B a ł u c k i

„Klub Kawalerów”

 

R e ż y s e r i a – Andrzej Fabisiak

 

Obsada:

Mirska – Wanda Drozdek

Marynia – Alina Lewandowska

Ochotnicka - Jolanta Kłoczewska

Dziudziulińska - Teresa Samulowska

Sobieniewski - Adam Kochanowski

Wygodnicki - Alfred Dopart

Piorunowicz - Marek Gardzielewski

Nieśmiałowski - Darek Solnicki

Motyliński - Michał Maria Kozłowski

Topolnicki - Tomasz Czerwiński

Kelnerka – Ewa Hatała

Akompaniatorka - Teresa Grodzicka-Szymańska

Sufler, inspicjent - Teresa Dopart

Kierownik sceny - Michał Marschall

Premiera gminna 4 grudnia 1999 r.