C h r i s t o   B o j c z e w

„Pułkownik-Ptak”

 

P r z e k ł a d – Hanna Karpińska

R e ż y s e r i a   i   s c e n o g r a f i a – Andrzej Fabisiak

 

Obsada:

Doktor – Łukasz Drozdek

Chaczo – Adam Kochanowski

Pepa – Jolanta Kłoczewska

Matej – Tadeusz Antoszewski

Dawud – Marek Gardzielewski

Kiro – Jarosław Żejmo

Fietisow – Michał Kozłowski

Opracowanie muzyczne – Tadeusz Antoszewski, Jarosław Żejmo

Przedstawienie prowadzą – Teresa Grodzicka-Szymańska,

Teresa Samulowska

Realizacja techniczna – Michał Marschall

Konsultacja choreograficzna – Tatiana Asmołkowa

Premiera gminna 26 lutego 2005 r.