N i k o ł a j   K o l a d a

„Gąska”

 

P r z e k ł a d - Jerzy Czech

R e ż y s e r i a   i   s c e n o g r a f i a - Andrzej Fabisiak

 

Obsada:

Ałla – Jolanta Kłoczewska

Diana, jej przyjaciółka – Teresa Grodzicka-Szymańska

Nonna, „Gąska” – Teresa Samulowska

Fiodor, dyrektor artystyczny teatru – Marek Gardzielewski

Wasilij, administrator teatru – Michał Maria Kozłowski

Osoby na dalszym planie – Tadeusz Antoszewski, Adam Kochanowski, Jarosław Żejmo

Opracowanie muzyczne – Tadeusz Antoszewski

Inspicjient i sufler – Teresa Dopart

Wykonanie scenografii – Michał Maria Kozłowski

Realizacja techniczna – Michał Marschall

Autor tekstu piosenki – Jerzy Szczudlik

Konsultacja choreograficzna – Tatiana Asmotkowa

Premiera gminna 25 stycznia 2008 r.