M i c h e l   d e   G h e l d e r o d e

“Dziwny Jeździec”

 

P r z e k ł a d – Zbigniew Stolarek

R e ż y s e r i a   i   s c e n o g r a f i a – Andrzej Fabisiak

 

Obsada:

Pensjonariusze Przytułku pod Bożym Wezwaniem:

Czatownik – Michał Maria Kozłowski

Teresa Dopart, Teresa Grodzicka-Szymańska, Jolanta Kłoczewska,

Teresa Samulowska, Krzysztof Biadała, Marek Gardzielewski,

Adam Kochanowski, Jarosław Żejmo

Opracowanie muzycznie – Jarosław Żejmo

Inspicjent, sufler – Teresa Dopart

Konsultacja choreograficzna – Tatiana Asmołkowa

Realizacja techniczna – Michał Marschall, Tomasz Czerwiński

Premiera gminna 19 lutego 2011 r.