M i k o ł a j   G o g o l
„Rewizor”

S c e n o g r a f i a  i  r e ż y s e r i a : Andrzej Fabisiak

Obsada:

Anton Antonowicz – horodniczy – Michał Kozłowski
Anna – jego żona – Jolanta Kłoczewska
Maria – jego córka – Małgorzata Sendela
Łuka Łukicz Chłopow – wizytator szkół – Janusz Sendela
Ammosa Lapkina-Tiapkina – sędzina – Teresa Grodzicka-Szymańska
Zjemlanika – kurator instytucji filantropijnych – Teresa Samulowska
Iwan Kuźmicz Szpiekin – naczelink poczty – Adam Kochanowski
Piotr Bobczynski – obywatel – Krzysztof Biadała
Piotr Dobczynski – obywatel – Marek Gardzielewski
Iwan Chlestakow – urzędnik z Petersburga – Tomasz Czerwiński
Awdotia – porządkowa – Ewa Hatała
akordeonista – Adam Kochanowski
gitarzysta – Janusz Sendela

inspicjent i sufler: Rowena Warmińska
realizacja techniczna: Andrzej Kłoczewski
teksty piosenek: Jerzy Szczudlik


Premiery gminne 16 – 17 – 18 listopada 2018