S t a n i s ł a w   W y s p i a ń s k i
„Wesele”

S c e n o g r a f i a  i  r e ż y s e r i a : Andrzej Fabisiak

OSOBY:
Gospodarz, Żyd, Stańczyk
Adam Kochanowski
Gospodyni, Czepcowa, Haneczka, Kasia
Małgorzata Sendela
Pan Młody
Michał Kozłowski
Panna Młoda
Jolanta Kłoczewska
Jasiek, Dziennikarz, Kuba
Tomasz Czerwiński
Kasper, Poeta
Janusz Sendela
Radczyni
Teresa Samulowska
Isia, Klimina
Ewa Hatała
Czepiec, Chochoł
Krzysztof Biadała
Rachel
Teresa Grodzicka–Szymańska
Muzykant
Jarosław Żejmo
Wernyhora
Tadeusz Antoszewski
Muzyka
Kapela Wspaniałego Teatru bez Nazwy
Aranżacje muzyczne
Jarosław Żejmo,
Tadeusz Antoszewski
(muzyka do piosenki Jaśka i Chochoła)
Sufler, inspicjent
Rowena Warmińska
Choreografia
Jadwiga Orzołek
Światło
Andrzej Kłoczewski
Girlandy kwiatowe
Joanna Gąsiorowska
Karolina Kucharzewska

Premiera gminna 11 listopada 2015